فارس وب | طراحی سایت، توسعه و دیجیتال مارکتینگ
۰۹۳۳۶۶۶۳۳۵۴
محتوای هزینه خدمات سفارشی برای یک سایت
راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی چقدر هزینه دارد؟!_62f0e7c3c168c.jpeg

راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی چقدر هزینه دارد؟!

صریح و ساده بگوییم که این هزینه تابعی است از اندازه سایت شما، نیازها، انتظارت و صدالبته نوع کسب‌وکار شما. درواقع  باید هم‌زمان با راه‌انداختن سایت به نوع محصول، خدمات، شیوه پرداخت، بازاریابی و استراتژی کارتان فکر کنید  تا بدانید سایت‌تان چه خواهد بود و قرار است چه کار کند؟
طراحی سایت
preloader